Kontaktné informácie


Adresa školy

Súkromná základná škola
Oravská cesta 11
010 01 Žilina


Telefón

+421 41 568 3006

+421 903 558 335
(Mgr.Zuzana Oleárová, riaditeľka školy)
+421 911 804 408
(Mgr. Martin Isteník, zástupca školy pre primárne vzdelávanie)
+421 911 558 335
(Mgr. Lenka Tvrdá, zástupkyňa školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie)Webové sídlo školy

www.sukrzsza.skE-mailová adresa

oravskaszs@gmail.com


Google mapaKontaktné informácie

Súkromná základná škola
Oravská cesta 11
010 01  Žilina

Telefón

+421 41 568 3006

+421 903 558 335
(Mgr.Zuzana Oleárová, riaditeľka školy)

+421 911 804 408
(Mgr. Martin Isteník, zástupca školy
pre primárne vzdelávanie)


+421 911 558 335
(Mgr. Lenka Tvrdá, zástupkyňa školy
pre nižšie sekundárne vzdelávanie)

Webové sídlo

Copyright © SZŠ. Design by Ing. Marcel Prievozník