• 1
  • 2
  • 3
METODIKA CLIL A CALL NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Odborný seminár

Súkromná ZŠ Oravská cesta 11 v Žiline dňa 2. júna 2016 zorganizovala celoslovenský vzdelávací seminár „Metodika CLIL a CALL na základnej škole“ určený pre laickú i odbornú pedagogickú verejnosť. Škola zorganizovala toto podujatie na základe dlhoročných skúseností so zavádzaním metodiky CLIL a jej experimentálnym overovaním v rámci niekoľkých národných a regionálnych projektov a aktívnym využívaním metódy CALL ...
Naša škola
Súkromná základná škola vznikla na základe rozhodnutia MŠ SR, a bola zaradená do siete základných škôl Slovenskej republiky od 1. septembra 2004. Sme školou, ktorá je zameraná na vyučovanie v anglickom jazyku metodikou CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Čo je metóda CLIL
CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom. Urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku.
Webové odkazy
Naša škola spolupracuje s rôznymi odbornými a vzdelávacími organizáciami, ktoré skúmajú a hodnotia efektívnosť metódy CLIL.

Kontaktné informácie

Súkromná základná škola
Oravská cesta 11
010 01  Žilina

Telefón

+421 41 568 3006

+421 903 558 335
(Mgr.Zuzana Oleárová, riaditeľka školy)

+421 911 804 408
(Mgr. Martin Isteník, zástupca školy
pre primárne vzdelávanie)


+421 911 558 335
(Mgr. Lenka Tvrdá, zástupkyňa školy
pre nižšie sekundárne vzdelávanie)

Webové sídlo

Copyright © SZŠ. Design by Ing. Marcel Prievozník